zchbrabant.nl

Zorgconsulenten Huisartsen 

Op vakantie naar thuisland en Mekka.

Tijdens de zomervakantie vertrekken mensen massaal naar (sub)tropische bestemmingen waar ze risico’s lopen op infectieziekten als Hepatitis A, gele koorts, buiktyfus of malaria. Helaas laat niet iedereen zich voorlichten, adviseren en vaccineren. Dit betreft vooral VFR-reizigers  (Visiting Friends and Relatives).  De reizigers die bij hun familie of vrienden op bezoek gaan. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen meestal gevaccineerd worden, maar dat men adviezen voor vaccinatie en malaria-profylaxe steeds vaker niet opgevolgd worden. Kosten spelen mogelijk een rol, maar ook denkt men vaak immuun te zijn als men in een herkomstland geboren is.  Mensen verliezen hun immuniteit b.v. voor malaria als ze een aantal jaren weg zijn uit dat land. Infecties kunnen heftiger verlopen en terug in Nederland kunnen weer anderen besmet worden.1) Ilness in travellers vitisiting friends and relatives

Medicijnen mee op reis.                                                                                                                     Belangrijk is om een goed (merknamen) medicijn-overzicht meenemen, net als  de medicijnen te verdelen over 2 verschillende handbagages.

Sommige medicijnen vallen onder de Opiumwet en zijn daardoor streng verboden in het buitenland. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde slaapmiddelen en pijnstillers.                     Het is belangrijk op tijd een medische verklaring bij CAK (Centraal Administratie Kantoor)
te regelen zodat er geen problemen bij de douane ontstaan.                                                             
Insuline mag niet in de bagage ruimte in verband met de mogelijkheid op bevriezing.

De meest voorkomende Opiumwet middelen zijn: 

Stofnaam                   Merknaam

Methylfenidaat        Ritalin, Concerta, Medikinet

Morfine                       Kapanol, Oramorph

Oxycodon                  Oxycontin, Oxynorm

Methadon                  Symoron, Pindadone

Temazepam               Normisom

Oxazepam                 Seresta

Als men medicijnen mee wil nemen die onder de Opiumwet vallen, dan  heeft men een officiële verklaring nodig van de arts die vervolgens gelegaliseerd wordt door het CAK, de instantie die verantwoordelijk is voor opiumontheffingen. Voor vragen over Medicijnen mee naar het buitenland kun je CAK bellen met 0800 - 2108

Er zijn 2 verschillende verklaringen:

1. Schengen- verklaring voor reizen binnen het Schengengebied.             

2. Engelstalige verklaring voor reizen buiten het Schengengebied.

De verwerkingstijd van de formulieren is circa vier weken !!!!

Op de website van CAK (Centraal Administratie Kantoor) staat alle informatie per land uitgelegd:  https://www.hetcak.nl/medicijnen-mee-op-reis/

Voor Turkije kan een medische verklaring gedownload worden, die moet door de huisarts ingevuld worden en voorzien van een stempel.

Het is niet nodig om de Turkse verklaring naar het CAK te sturen.   

Handbagageverklaring                                                                                                                           Voor diabetespatiënten die met het vliegtuig reizen is een handbagage-verklaring aan te raden.Een Engelstalige verklaring voor het vervoeren van diabetesmiddelen in de handbagage. Dit voorkomt misverstanden t.a.v. het gebruik van naalden. De tegenwoordige anti-terrorisme wetgeving maakt deze verklaring noodzakelijk.

De behandelaar kan deze verklaring verzorgen.   

Mekka Reizen                                                                                                                                            Ook dit jaar  bezoeken  meer dan twee miljoen mensen uit 140 verschillende landen Mekka, een stad van 200.000 inwoners.  Deze  bedevaart met risicovolle rituelen en ongewone lichamelijke inspanning brengt (gezondheids) risico’s met zich mee.

De regering van Saudi-Arabië stelt de vaccinatie tegen meningitis verplicht voor pelgrims.

Aanbevolen vaccinaties zijn;   DTP,  Hepatitis A en Buiktyfus.

Als u uw patiënt wilt informeren, adviseren of motiveren kunt u altijd een beroep doen op de interculturele zorgconsulenten die in de eigen taal het gesprek aan kunnen gaan met uw patiënt.

Hieronder op de website van GGD  vind je meer informatie over vaccinaties :  https://www.ggdreisvaccinaties.nl/land/mekka-saudi-arabie

Wist u dat;

• •  
 • Er ook een vaccina
tieadvies is voor Europese landen als Kroatië Bulgarije en Hongarije? 

•    In de afgelopen jaren gemiddeld 40% van de Hepatitis A- gevallen in het buitenland blijkt te zijn besmet 1/3 e na een Marokko reis. Bij jongeren onder 15 jaar bijna altijd na vakantie in het herkomstland van de ouders of grootouders.